Vi bruker informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler på fiskeridir.no for å forstå hvordan besøkende bruker nettsiden, slik at vi kan forbedre tjenestene våre. Du kan hele tiden endre samtykket ditt her.

Løst notlin kom i propellen på arbeidsbåten

Under en rutinemessig notinspeksjon i et stålanlegg, ble det på en av notposene funnet en skade på ca. 5 meters dybde.

Skaden besto av 2 store hull etter hverandre i horisontal retning med påfølgende mange små hull og maskebrudd i noten. Det ble satt i gang beredskap og gjenfangstfiske ble iverksatt.

Det var under håndtering av noten tre dager før, at skaden på notposen hadde oppstått.

Noten hadde over en tid vært linet opp ca 6 meter for å trenge fisken tettere sammen, slik at rensefisken skulle begynne å spise mere lus på fisken.

Ansatte på anlegget skulle slippe ned notlinet for å få noten i normal driftsposisjon. De la til buret med lokalitetsbåten og fortøyde den med kun ett spring mens propellen var innkoblet («lå og kjørte på springet»). Notlinet ble sluppet ned først, deretter så ble loddene senket ned. Mens de lå ved buret gikk propellen hele tiden.

Det ble ikke oppdaget noe unormalt.

erfaringsbilde-skaden -som-ble-påført-noten 1.PNG
Viser skaden som ble påført noten etter kontakt med propell. (FOTO: Selskapet)
erfaringsbilde-skade-som-ble-påført-noten-2.PNG
Viser hullet som ble påført noten etter kontakt med propell.(FOTO: Selskapet)

Sannsynlig årsak

Den mest sannsynlige årsaken tilskadene påført noten var at notlin har kommet i propellen mens noten ble sluppet ned. Plassering på hull i forhold til hekk/propell på båt som ble brukt stemte bra sammen.

Anlegget var et  stålanlegg og hullet var på merdens «ytterside», der de legger til med båt. Båten lå fortøyd ved buret med propellen innkoblet mens man slapp ned notlinet først og deretter senket ned loddene.

Læring

Selskapet hadde ikke noen prosedyre eller instruks som beskriver bruk av arbeidsbåt i anlegget. Det var vurdert fare for at propell skader not, og at det er en risiko for dette ved sterk strøm.

I dette tilfellet lå båten fortøyd til buret med propellen innkoblet mens notlinet ble sluppet ned. Dette medførte enda større risiko for not på propell enn om noten var nedloddet.

Selskapet hadde ingen spesiell instruks/prosedyre som beskriver denne type operasjon (opplining av not for å få rensefisk til å spise mere lus og ha nota hengende oppe over tid som det ble gjort i dette tilfellet).

Risikovurderingen med hensyn på rømming av fisk skal ta for seg risikomomentene ved de ulike arbeidsoperasjonene, og forebyggende tiltak skal beskrives for enten å eliminere risikoen helt eller redusere risikoen til et akseptabelt nivå. De som skal utføre arbeidet, skal delta når vurderingen gjøres

Arbeidstakerne skal ha kunnskaper og ferdigheter som setter dem i stand til å utføre arbeidsoppgavene sine slik at alle relevante krav til IK-Akvakultur overholdes. Dette innebærer at de må ha tilstrekkelige ferdigheter til å utføre egne arbeidsoppgaver og kunnskaper om risikoforholdene/fareområdene som gjelder for driftsenheten.

Anleggene må ha en oppdatert beredskapsplan med oversikt over hvordan rømming kan oppdages, begrenses og gjenfangst effektiviseres.

Følgende lov og forskriftskrav kan være aktuell ved denne type hendelse

Akvakulturdriftsforskriften § 5 første ledd § 7 og § 37

IK-akvakultur § 5 tredje ledd c),d), f)

 

Oppdatert: 12.03.2021