Vi bruker informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler på fiskeridir.no for å forstå hvordan besøkende bruker nettsiden, slik at vi kan forbedre tjenestene våre. Du kan hele tiden endre samtykket ditt her.

Kraftige vindkast presset behandlingsfartøy ut av posisjon

Under en avlusingsoperasjon endret vindretningen seg og det oppsto kraftige vindkast. Akterenden på behandlingsfartøyet, hvor tilbakeføringsrenna for behandlet fisk var montert, ble presset sideveis slik at deler av tilbakeføringsrenna havnet utenfor merden og det rømte fisk.

Hva skjedde.

Det var blitt kveld og mørkt når fisken i merd 1 skulle avluses over til merd 2. Behandlingsfartøyet ble fortøyd med akterenden til merd 2, slik at utløpet på renna kom lengst mulig inn i merden. Baugen på fartøyet var fortøyd til merd 1. Siden båten var lengre enn avstanden mellom de to merdene, ble baugen liggende litt på skrå på merd 1 (se figur 1).

Illustrasjonen viser hvordan akterenden på et fartøy blir presset sideveis av kastevinden, slik at renna, som transporterte behandlet fisk til  merd , havnet delvis utenfor merden og det rømte fisk. (skisse: Fiskeridirektoratet
Figur 1: Akterenden på fartøyet ble presset sideveis av kastevinden, slik at renna, som transporterte behandlet fisk til  merd , havnet delvis utenfor merden og det rømte fisk. (skisse: Fiskeridirektoratet)

Helt fra starten av avlusingsoperasjonen hadde vindretningen endret seg. Dette hadde ikke blitt fanget opp av ansatte som utførte operasjonen.

Det var blitt midnatt, og det var mørkt, da det plutselig kom noen kraftige vindkast som traff fartøyet på styrbord side. Akterenden ble presset sideveis og renna havnet utenfor merden og rømming av fisk ble et faktum (Figur 1). Hendelsen ble oppdaget av ansatte på merden som meldte ifra til mannskapet på behandlingsfartøyet, via VHF, om å trykke på nødstopp. Når nødstopp er utløst, stopper blant annet  pumpen som pumper fisk ombord i fartøyet. Det kom etter hvert så kraftige vindkast at det ble satt ut ekstra fortøyningsline i bøye, som går ned til ramma, for å holde fartøyet i posisjon. Operasjonen ble utsatt til vinden hadde løyet.

Sannsynlig årsak

Endring av vindretning og kraftige vindkast under arbeidsoperasjonen førte til at akterenden på behandlingsfartøyet, og dermed også tilbakeføringsrenna, ble presset ut av posisjon. Renna kom delvis utenfor merden og fisken i renna havnet i sjøen.

I prosedyren var det beskrevet at avlusingen skal avbrytes når det blåser frisk bris. Det ble vurdert at vindforholdene var lavere enn frisk bris og at det derfor var forsvarlig å fortsette avlusingsoperasjonen. Det var mørkt og det var ikke tilgang på hjelpemiddel for å få verifisert om det blåste frisk bris eller mindre.

Hva ble gjort

Ansatte klarer ved hjelp av håver å fange noen av den rømte fisken som sto høyt i sjøen fordi den ble tiltrukket arbeidslyset på fartøyet. Som et strakstiltak ble  det satt ut fortøyningsliner fra fartøyet og i bøyene som går ned til forankringsliner, som en ekstra fortøyning. Det ble satt ut gjenfangstgarn tilpasset fiskestørrelsen.

Læring

Avlusingsoperasjoner er store arbeidsoperasjoner som strekker seg over tid og været kan endre seg fra dag til dag. Det kan være spesielt utfordrende når det er mørkt å verifisere vindstyrken uten ved hjelp av vindmåler. I denne hendelsen var det ikke mulig for ansatte å få verifisert om det blåste frisk bris eller mindre, da de ikke hadde tilgang til vindmåler.

Ved å legge til rette for ansatte til å innhente oppdatert værmelding av god kvalitet i forkant og under avlusing, i tillegg til vindmåler, vil det være en stor hjelp for vurdering og verifisering av vindstyrke for når avlusing bør avbrytes.

Følgende lov og forskriftskrav kan være aktuell ved denne type hendelse

Akvakulturloven § 10 første ledd, jf.Akvakulturdriftsforskriften § 37 første og annet ledd

IK- Akvakultur § 4, jf. § 5 bokstav f og g.

Oppdatert: 02.09.2022