Vi bruker informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler på fiskeridir.no for å forstå hvordan besøkende bruker nettsiden, slik at vi kan forbedre tjenestene våre. Du kan hele tiden endre samtykket ditt her.

Hull i not oversett av servicestasjon som utfører kontroll og reparasjon av notpose

Etter et notskifte ble det ved dykkerinspeksjon av nota samme dag, avdekket et hull på 1x 7 masker på 23 meters dybde. Det var impregnering på maskenes bruddflater. Dette tyder på at nota er blitt impregnert etter at hullet oppsto.

Sannsynlig årsak

Hullet var jevnt skåret til, og en antar derfor at hullet er blitt klargjort for bøting, men videre oversett før impregneringsprosessen på servicestasjonen.

Hva skjedde?

Hullet i notlinet ble oversett av servicestasjonen som utførte kontroll og reparasjon av nota.        

Nota ble satt ut i sjøen med hull i notlinet. Virksomheten utførte inspeksjon av nota samme dag. Hullet ble avdekket og bøtt av dykker.

Hulli not. Foto: virksomheten
Figur 1: Hullet i nota ble oversett av servicestasjonen (Foto: virksomheten)

Læring

Denne hendelsen viser viktigheten av inspeksjon av not etter utsett for å kunne avdekke hull i notlin og dermed forebygge rømming av fisk.

Servicestasjoner skal ha prosedyrer for kontroll og reparasjon av notpose samt kvalitetssikring av utført arbeid. Utført arbeid og kvalitetssikring skal være sporbart slik at relevante tjenester som er utført på den enkelte notpose, kan kontrolleres.

Aktuell lov og forskriftskrav ved denne type hendelse

Akvakulturloven § 12 (lovdata.no)

Akvakulturdriftsforskriften § 7 fjerde og femte ledd (lovdata.no)

Akvakulturdriftsforskriften § 37 a (lovdata.no)

IK-Akvakultur § 5, tredje ledd, bokstav f (lovdata.no)

 

Oppdatert: 04.10.2022