Vi bruker informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler på fiskeridir.no for å forstå hvordan besøkende bruker nettsiden, slik at vi kan forbedre tjenestene våre. Du kan hele tiden endre samtykket ditt her.

Glemte å fjerne sikringstau før nedslepp av not og bunnring

Fisken i et anlegget skulle behandles og en merd ble klargjort ved å heve bunnring og line opp noten.

Under opplining av nota var det ikke nok kroker på handlista, så det ble istedet brukt to sikringstau til å henge opp notlinet med. Når nota var ferdig opplinet, ble leppefiskskjulene festet inntil merden. På grunn av tidspress, ble noten stående opplinet i to dager før behandlingen av fisken startet. Fisken ble lastet inn i brønnbåt for behandling. Før nota var helt tom for fisk, ble leppefiskskjulene trekt helt opp og hekta med tau langs handlista på merden. Når merden var tom for fisk, ble not og bunnring senket og noten ble undersøkt med ROV. Det ble ikke funnet noe unormalt. Etter at fisken var ferdig behandlet ble den ført tilbake igjen til merden.

Det var i forbindelse med spyling av nota at det ble oppdaget at det var hull i noten.

Gjenglemt tau årsak til hull i not. Foto: Virksomheten
Gjenglemt tau årsak til hull i not.
Foto: Virksomheten

Sannsynlig årsak

Det ble brukt to sikringstau til å henge opp notlinet med, fordi det ikke var nok kroker til dette.  Festepunktet til disse to tauene befant seg under rensefiskskjulet som var blitt hekta med tau over hanslisten. Disse to tauene ble gjenglemt og ikke fjernet før bunnring og not ble sluppet ned og førte således til hull i nota. Leppefiskskjulet hang ned langs notsiden og skjulte hullet i noten, slik at det ikke ble oppdaget under ROV-inspeksjonen som ble utført før fisken ble ført tilbake i merden.

Hva ble gjort

Selskapet har i ettertid gjennomgått sine prosedyrer som angår klargjøring av not før og etter håndtering i henhold til brukerhåndbok. De har også utarbeidet en sjekkliste for håndtering av not ved arbeidsoperasjoner hvor not heves og senkes.

Læring

Når ting ikke går som planlagt er det viktig å stoppe opp, gjør eventuelt en ny planlegging av arbeidsoperasjonen, ny risikovurdering og sette inn spesifikke tiltak. I dette tilfellet var det ikke nok kroker til å henge opplinet notlin på, så det ble istedet brukt tau. Det var tidspress og operasjonen ble utsatt, leppefiskskjulet ble hengt over tauene, slik at de ble gjemt og var dermed ikke synlig før bunnring ble sluppet ned.

Risikovurderingen med hensyn på rømming av fisk skal ta for seg risikomomentene ved de ulike arbeidsoperasjonene, og forebyggende tiltak skal beskrives for enten å eliminere risikoen helt eller redusere risikoen til et akseptabelt nivå. De som skal utføre arbeidet, skal delta når vurderingen gjøres.

Aktuelle lov- og forskriftskrav

Akvakulturdriftsforskriften § 37 første og andre ledd 

IK-akvakultur §4 jf § 5 tredje ledd bokstav f)

NYTEK § 30

Oppdatert: 08.12.2021