Vi bruker informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler på fiskeridir.no for å forstå hvordan besøkende bruker nettsiden, slik at vi kan forbedre tjenestene våre. Du kan hele tiden endre samtykket ditt her.

Gjenglemt tau årsak til hull i not

Hull langs stavtau oppstod under en avlusingsoperasjon.

Underveis i arbeidsoperasjonen ble perlebandet dradd og det ble brukt et tynntau (10 mm) som ble festet rundt stavtau for å trekke lausnot over perlebandet. Normalt skulle tauet løses fra og fjernes før nedsenking av not og lodd, men ble ved en feil festet til handlista på flyteringen. Tauet ble ikke fjernet før loddet i nota ble senket og reiv hull i nota før det slitna.

Gjenglemt tau reiv hull i not før det slitna. Foto: Virksomheten
Gjenglemt tau reiv hull i not før det ble slitt. Foto: Virksomheten

 

Hva ble gjort

Etter hendelsen har selskapet utarbeidet nye prosedyrer for bruk og kontroll av tynntau. De har også varslet resten av konsernet om hendelsen og hvor det blir anbefalt tiltak for bruk av tynntau.

Selskapet har utarbeidet ny risikovurdering på lokalitetsnivå.

Læring

Risikovurderingen med hensyn på rømming av fisk skal ta for seg risikomomentene ved de ulike arbeidsoperasjonene, og forebyggende tiltak skal beskrives for enten å eliminere risikoen helt eller redusere risikoen til et akseptabelt nivå. De som skal utføre arbeidet, skal delta når vurderingen gjøres.

Aktuelle lov- og forskriftskrav

Akvakulturdriftsforskriftens §37, andre ledd

IK-akvakultur §4 jf. §5, tredje ledd punkt f)

Oppdatert: 08.12.2021