Vi bruker informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler på fiskeridir.no for å forstå hvordan besøkende bruker nettsiden, slik at vi kan forbedre tjenestene våre. Du kan hele tiden endre samtykket ditt her.

Dødfiskoppsamler forårsaket hull i not

Under en rutinesjekk med kamera i en merd for å se om dødfiskoppsamler lå i senter av notposen, ble det oppdaget at den hadde gått gjennom et hull i bunnen på nota. Det var forskjellige notposer fra merd til merd på lokaliteten. Dette var det ikke tatt hensyn til ved montering av dødfiskoppsamler i merdene.

Hva skjedde

Dagen før hendelsen hadde det vært kraftig vind og mye tung sjø. Dødfiskoppsamleren hadde en vekt i sjø på 600 kg. Den beveget seg ut fra senter av not, som var forsterket med dobbel notlin, til område med enkel notlin. Oppsamleren ble liggende å gnage på notlinet som førte til hull i nota som oppsamleren gikk gjennom og ble hengende etter luftslangen. Hullet var ca.0,5 m langt (figur 1)

Erfaringsbilde-dødfiskoppsamler-hull-i-not.png
Figur 1: Dødfiskoppsamler havnet utenfor området med dobbel notlin. Den ble liggende å gnage på notlinet som førte til hull som den gikk gjennom. Foto: Virksomheten

Dykkere forsøkt å feste inn et tau i toppen på oppsamleren for å få løfte den opp. Dette viser seg å ikke fungere, da tauet kiler seg i nota. Tauet blir så tredd gjennom hullet i nota for å få tak i oppsamleren på utsiden av nota. Det lykkes etter hvert å få dødfiskoppsamleren opp på dekk i båten. Hullet i nota ble reparert av dykkere.

Sannsynlig årsak

Normalt så ble tauet fra oppsamleren tredd gjennom en glidering i bunnen på nota, som vist i figur 2, og festet oppe i merden slik at den ikke kunne flytte seg ut av senter i nota.

I dette tilfellet ble tauet til oppsamleren tredd gjennom bunnen i nota, som vist i figur 2, og opp på utsiden av nota og festet oppe i merden. Problemet med denne måten var at tauet ikke kunne strammes for å holde oppsamleren i senter av not, fordi tauet ville blitt liggende å file mot nota.

Erfaringsbilde-Problematisk- innfesting.png
Figur 2. Illustrasjon viser innfesting av oppsamler med tau via glidering i bunnen på nota og tau tredd gjennom bunn i nota.

Notposene var forskjellige fra merd til merd på lokaliteten og dette ble det ikke tatt hensyn til ved montering av dødfiskoppsamlere. I den aktuelle notposen var det et for lite område med dobbel notlin i bunnen.

Virksomheten hadde risikovurdert utsett og opptak av dødfiskoppsamler. Oppsamleren ble i dette tilfellet montert feil i henhold til brukerhåndboka.

På grunn av kraftig vind og mye tung sjø har dødfiskoppsamleren fått muligheten til å bevege seg ut av senter og videre ført til gnag og hull i not.

 

Hva ble gjort

Virksomheten har sjekket at alle dødfiskoppsamlere er fri for skader.

Virksomheten har byttet ut nota til ei not med et større område med dobbel notlin i bunnen.

Virksomheten har byttet til en lettere modell av dødfiskoppsamler.

Det ble også bestemt at alle dødfiskoppsamlere skal festes med tau via glideringring i bunnen på nota og festes oppe i merden.

Virksomheten skal i fremtiden bruke like nøter i alle merdene på lokaliteten, dette som et risikoreduserende tiltak.

Læring

Dødfiskoppsamlere gjør det lettere å fjerne dødfisk fra bunnen i notposen og den brukes jevnlig til dette. Før dødfiskoppsamler tas i bruk skal virksomheten forvisse seg om at den er tilpasset notposen. Sjekk alltid dokumentasjon fra notleverandør og følg notas brukerhåndbok. Hovedkomponenter og ekstrautstyr skal ha brukerhåndbok og den skal foreligge i elektronisk versjon. Brukerhåndboka skal gi nødvendig og tilstrekkelig informasjon om komponenten og om riktig og sikker bruk av denne.

Ved montering av dødfiskoppsamler i not skal punktene i brukerhåndboka følges.

Oppsamleren må ligge i senter av bunnen i notposen, der det er dobbelnot, og dette må kontrolleres rutinemessig. Spesielt ved fare for uvær og i etterkant av uvær må dødfiskoppsamler kontrolleres. Ved sterk strøm kreves det ekstra ettersyn av at dødfiskoppsamler er plassert i senter bunn.

Følgende lov og forskriftskrav kan være aktuell ved denne type hendelse:

IK-Akvakultur §4 jf. §5

Akvakulturdriftsforskriften §12 tredje og fjerde ledd. §37 første og annet ledd.

NYTEK § 21,§ 30, § 31 første og annet ledd

Oppdatert: 21.09.2022