Vi bruker informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler på fiskeridir.no for å forstå hvordan besøkende bruker nettsiden, slik at vi kan forbedre tjenestene våre. Du kan hele tiden endre samtykket ditt her.

Bunnringen ble senket mens det hang notlin igjen på notkroker

Det skulle avluses på lokaliteten og i den sammenheng ble en merd klargjort til behandling av fisken.

Bunnringen ble hevet og not ble linet opp og hang på notkroker etter notlinet. På grunn av dårlig vær ble det bestemt at behandlingen skulle avbrytes. Bunnringen ble senket av servicebåter, og det ble så utført en ROV-kontroll av noten. Under denne kontrollen ble det avdekket hull på 11 meters dybde. Bunnringen ble hevet og nota ble linet opp, slik at man fikk reparert skaden i notlinet.

Sannsynlig årsak

Årsaken til hull i not var at det ikke ble oppfattet at det hang notlin igjen på en av krokene når servicebåten senket bunnring. Notlinet ble slitt av kroken på grunn av belastningen fra tyngden på bunnring. Noten ble senket med påførte hull.

Notlin hang på notkroker, slik at notlinet ble slitt av krokene og det ble hull.
Notlin hang på notkroker da bunnringen ble senket. Dette medførte at notlinet ble slitt av krokene og det ble hull. Foto: Virksomheten

Læring

Risikovurderingen med hensyn på rømming av fisk skal ta for seg risikomomentene ved de ulike arbeidsoperasjonene, og forebyggende tiltak skal beskrives for enten å eliminere risikoen helt eller redusere risikoen til et akseptabelt nivå. De som skal utføre arbeidet, skal delta når vurderingen gjøres.

Aktuelle lov- og forskriftskrav

Akvakulturdriftsforskriften § 37 første og annet ledd

IK-Akvakultur §4 jf. §5 tredje ledd f)

 

Oppdatert: 08.12.2021