Vi bruker informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler på fiskeridir.no for å forstå hvordan besøkende bruker nettsiden, slik at vi kan forbedre tjenestene våre. Du kan hele tiden endre samtykket ditt her.

Sjakkel hektet i notposen under låring av senterlodd

Etter gjennomført notskifte (spagettinot), ble det gjort klart til montering og låring av senterloddet på den nye noten. 

Det var blitt mørkt og mannskapet benyttet hodelykter. Senterloddet ble festet inn i spagettispiss med stroppe og sjakkel og ble låret fra hekken på båten med vinsj. Alt gikk tilsynelatende greit helt til det ble slakke på loddtauet etter ca. 10 meter låring. Mannskapet kjente at loddet hang i noe og forsto at noe var galt. De heiste loddtauet opp igjen og da loddet kom til syne, så de hullet i notposen som hang fast i bolten på sjakkelet som festet stroppen til loddet. For å få skadestedet i notposen over vann, ble loddet koblet fra og spagettitau festet i krane og løftet opp slik at hullet kom over vann og nødreparasjon ble utført. Dykkere ble tilkalt for ytterligere reparasjon. Det ble vurdert at det ikke hadde rømt fisk da det ikke hadde gått lang tid fra skaden skjedde og til hull var over vann.

Dagen etter ble det oppdaget at det hoppet fisk utenfor merden og det viste seg ved nærmere undersøkelse av notposen, at det hadde oppstått flere hull i forbindelse med hendelsen dagen før. Gjenfangstgarn ble satt ut og Fiskeridirektoratet ble varslet om hendelsen. Denne hendelsen førte til at det rømte i overkant av 500 fisk og det ble gjenfanget 142 fisk i dagene etterpå.

Sannsynlig årsak

Selskapet har lagt til grunn at den mest sannsynlige årsaken til skaden i notposen er at sjakkel har hektet i notposen under låring av senterloddet. Selskapet hadde ikke prosedyre som omhandlet utsett av senterlodd. Det var mørkt og ansatte måtte bruke hodelykt under arbeidsoperasjonen.

Hva ble gjort

Etter denne hendelsen har selskapet gjennomgått sin risikovurdering og oppdatert sine prosedyrer og sjekklister slik at de samsvarer med hvordan det faktisk gjennomføres. De har også gjennomgått sin beredskapsplan rømming, og fått inn punkt om at mistanke om rømming også skal varsles.    

Læring

Fiskeridirektoratet forventer at anleggene har et fungerende internkontrollsystem der fare for rømming knyttet til denne type arbeidsoperasjoner er vurdert og forebyggende tiltak er iverksatt for å hindre rømming.

Arbeidsoperasjoner som utføres i mørket med lys fra hodelykt og/eller dekks lys fra båt, må risiko vurderes med hensyn på rømming.

Notposen skal ha ettersyn etter hendelser som kan ha påført notposen skader.

Det skal til enhver tid foreligge en oppdatert beredskapsplan som blant annet skal inneholde en oversikt over hvordan rømming kan oppdages, begrenses og gjenfangst effektiviseres.

Det er meldeplikt ved rømming eller mistanke om rømming av fisk.

Følgende lov og forskriftskrav kan være aktuell ved denne type hendelse

Akvakulturdriftsforskriften §7 , Beredskapsplan 1 og 4 ledd og §§ 37-39

IK-Akvakulturforskriften §§ 4 og 5

Oppdatert: 25.09.2020