Vi bruker informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler på fiskeridir.no for å forstå hvordan besøkende bruker nettsiden, slik at vi kan forbedre tjenestene våre. Du kan hele tiden endre samtykket ditt her.

Knute på opphalertau forårsaket hull i notposen

I forbindelse med håndtering av en notpose oppstod det hull på tre plasser langs med et stavtau.

Notposen var linet opp og skulle senkes til normal driftsposisjon og loddsettes. Under denne delen av arbeidsoperasjonen, ble det ikke lagt merke til at det hadde oppstått en knute på ett av opphaler tauene (Fig.2). Når notposen ble senket, så kilte knuten seg i ringene som var bendslet inn langs stavtauet (Fig.1) og forårsaket tre hull i noten. Det øverste hullet på 2x5 masker var på 1,5 m dybde, det andre hullet på 5x10 masker var på 3,5 m dybde og det tredje hullet på 5x10 masker var på 5 m dybde. Denne hendelsen førte ikke til rømming av fisk.

Teknisk utstyr- design

Opphalertau : Løst tau på utsiden av  notposen, som er festet i løkke ved bunntau og går opp langs et løftetau.

Løftetau: Sidetau som fortsetter som krysstau i bunnen av notposen.

Plastring: Langs løftetauene var det bendslet inn plastringer som opphalertauene gikk gjennom.

Figur 1: Plastringene som opphalertauet gikk gjennom var bendslet inn på løftetauene. På grunn av den store påstanden ble bendslingen dradd ned langs løftetauet og rev opp notlinet. (Bildet er fra erfaringsarket om «Slaktemerd-not revnet på grunn av tyngden fra dødfisk». Foto: © Fiskeridirektoratet)

Figur 1: Plastringene som opphalertauet gikk gjennom var bendslet inn på løftetauene. På grunn av den store påstanden ble bendslingen dradd ned langs løftetauet og rev opp notlinet. (Bildet er fra erfaringsarket om «Slaktemerd-not revnet på grunn av tyngden fra dødfisk». Foto: © Fiskeridirektoratet)

Hva skjedde?

Når notposen ble senket, så har knuten kilt seg i plastringene som var bendslet inn i stavtauet og som opphalertauet var tredd gjennom. Det første hullet oppstår når knuten kiler seg i den øverste plastringen som var bendslet inn på 1,5 meters dyp (Fig.3). Denne bendslingen blir dradd nedover langs stavtauet (Fig.1)og river samtidig hull i notlinet. På grunn av belastningen så ryker plastringen (Fig.6). De neste to hullene har oppstått da knuten passerte de to andre plastringene med et rykk som også her førte til at bendslingen ble dradd nedover på stavtauet og river notlinet (Fig.4 og 5). Knuten satte seg deretter fast i den fjerde ringen (Fig.7) og strammet opp stavtauet. 

Figur 2:Knuten som hadde oppstått på opphalertauet. Foto: © Selskapet

Figur 2:Knuten som hadde oppstått på opphalertauet. Foto: © Selskapet

Figur 3: Det første hullet oppstår når knuten kiler seg i plastringen på 1, 5 meters dyp. Når tauet strammet seg, blir bendslingen dradd ned langs stavtauet helt til plastringen ryker på grunn av påstanden. Foto: © Selskapet

Figur 3: Det første hullet oppstår når knuten kiler seg i plastringen på 1, 5 meters dyp. Når tauet strammet seg, blir bendslingen dradd ned langs stavtauet helt til plastringen ryker på grunn av påstanden. Foto: © Selskapet

Figur 4: Det andre hullet oppstår på 3,5 meters dyp når knuten passerer gjennom plastringen med et rykk. Foto: © Selskapet

Figur 4: Det andre hullet oppstår på 3,5 meters dyp når knuten passerer gjennom plastringen med et rykk. Foto: © Selskapet

Figur 5: Det tredje hullet oppstår når knuten kiler seg i plastringen på 5 meters dyp. Foto: © Selskapet

Figur 5: Det tredje hullet oppstår når knuten kiler seg i plastringen på 5 meters dyp. Foto: © Selskapet

Figur 6: Plastringene ryker på grunn av belastningen. Foto: © Selskapet

Figur 6: Plastringene ryker på grunn av belastningen. Foto: © Selskapet

Figur 7: Knuten satte seg fast i den fjerde ringen. Foto:© Selskapet

Figur 7: Knuten satte seg fast i den fjerde ringen. Foto:© Selskapet

Hva ble gjort-tiltak

Det ble satt ut gjenfangstgarn. Opphaler tauet ble nokket opp slik at det ble slakke nok til at dykkeren kunne reparere hullene.

Risikoen for rømming i forbindelse med arbeids operasjonen ble vurdert på nytt og risikoreduserende tiltak ble iverksatt.

Virksomheten la inn et nytt punkt i sin risikovurdering med tiltak : «Ved loddsetting skal det alltid være personell som går rundt og sjekker at alle opphalingstau på nota glir fint ut og ikke henger fast i noe eller kan slå krøll på seg».

Dette ble også tatt inn som et punkt i sjekklisten som benyttes forut for større arbeidsoperasjoner. Her står det nå at «Ekstra årvåkenhet ved nedlodding av not, påse at opphaler tau ikke henger seg opp i noe eller kan slå krøll på seg. (jfr. tidligere uønsket hendelse)»

Læring

Fiskeridirektoratet forventer at oppdrettsanlegg og servisbåter/ tjenesteprodusenter inkluderer dette fareområdet i sine risikovurderinger der det er aktuelt, og iverksetter tiltak og planer for å hindre lignende hendelser.

Følgende lov og forskriftskrav kan være aktuell ved denne type hendelse.

Akvakulturdriftsforskriften §§ 5 første ledd og 37 første og andre ledd .

Forskrift om IK-Akvakultur § 5 tredje ledd .

Oppdatert: 10.02.2020