Vi bruker informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler på fiskeridir.no for å forstå hvordan besøkende bruker nettsiden, slik at vi kan forbedre tjenestene våre. Du kan hele tiden endre samtykket ditt her.

Fiskekar revnet i overgang mellom karvegg og bunn

Natt til 2 oktober 2015 revnet plutselig og uten forutgående varsel et kar på et settefiskanlegg.

Settefiskanlegget er et gjennomstrømmingsanlegg.  Karet som revnet var ett av seks kar (figur 1) på ei rekke som i 1997 ble montert utendørs på et fundament med duk, pukk og en sandseng. I 1999 ble det bygget hall rundt karene og hallen fungerte som tilvekstavdeling hvor den største fisken på anlegget var. Utenfor bygget er en voll langs langsiden av hallen som fungerer som områdesikring. Det går ei elv ca. 80 meter fra hallen. Avstanden fra hallen til sjøen er 300 meter.

Figur 1: Rød stjerne viser karet som revnet i forhold til omgivelsene. Foto:© Fiskeridirektoratet.

Figur 1: Rød stjerne viser karet som revnet i forhold til omgivelsene Foto:© Fiskeridirektoratet.

Hva skjedde?

Hendelsen ble oppdaget først på morgenrunden av ansatte på anlegget. Rundt 63 000 fisk hadde havnet på gulvet inne i hallen, på området rundt anlegget og i avløpssystem. Fisken hadde blitt stoppet i sekundærsikring og områdesikring. Utfra loggen på oksygennivå, er det sannsynlig at karkollaps har inntruffet rundt kl.02.00 på natten. På dette tidspunktet har oksygennivået gjort et hopp fra 80% metning til 100% metning, som tyder på at oksygensensoren har hengt i løse luften fordi vannivået plutselig har gått ned. Som følge av vannbølgen fra karet som revnet ble nabokar flyttet ut av posisjon og sandsengene deformert.

Figur 2: Karet har revnet horisontalt like over overgangen mellom karvegg og bunn. Foto: © Fylkesmannen i Sogn og Fjordane.

Figur 2: Karet har revnet horisontalt like over overgangen mellom karvegg og bunn. Foto: © Fylkesmannen i Sogn og Fjordane.

Figur 3: Vegg av bølgeblikk ble presset ut som følge av vannbølgen fra karet som revnet Foto: © Fiskeridirektoratet.

Figur 3: Vegg av bølgeblikk ble presset ut som følge av vannbølgen fra karet som revnet Foto: © Fiskeridirektoratet.

Teknisk utstyr – design.

Bygget der karet som revnet sto, er en av to haller på anlegget. (Figur 1)

På grunn av områdesikring (Figur 1) og sekundærsikring rømte det ikke fisk fra anlegget.

Karet som revnet var ett av seks kar i bygget. Karene er av glassfiberarmert plast Ø 8 m, H 2,5m (110 kubikk) og består av fem helstøpte seksjoner med sammenhengende vegg og bunn. Seksjonene er plastret og limt sammen.  Karet er montert med vertikale skjøter over hverandre. Karene ble levert og montert av BiaMiljø i 1997. Gangbroen er montert direkte på karene (Figur 4). Det ble ettermontert sentersil og CO2 lufter. (Figur 5)

Figur 4: Gangbro ble montert direkte på karene Foto: © Mowi Norway AS.

Figur 4: Gangbro ble montert direkte på karene Foto: © Mowi Norway AS.

Figur 5: Sentersil og CO2 lufter Foto:© Mowi Norway AS.

Figur 5: Sentersil og CO2 lufter Foto:© Mowi Norway AS.

Årsak til karsprekk

Det ble i dette tilfellet ikke funnet en direkte årsak til at karet revnet.

Etter hendelsen var BIA Produksjon AS på befaring på anlegget. Ut fra observasjoner og testresultater ble det gitt en del bemerkninger:

  • Karene ligger helt inntil (berører) hverandre og er i tillegg «låst» av gangbroene Dette gjør at karene blir bøyd unaturlig under belastning, med økte spesifikke spenninger som resultat. Typisk i det området der bruddet av vertikalskjøten oppsto. (+/- 45 grader fra gangbroene).
  • Gangbroer er montert direkte på karene uten ekstra forsterkning av karene. Dette kan påvirke den naturlige formasjonen på karene ved bruk.
  • Overlappet over skjøtene på skadet kar har konsekvent løsnet kun i skadeområdet. Dette er delvis som forventet. Det var ingen synlige observasjoner på løsnet skjøt utover skadeområdet.

Hva ble gjort

Hallen der karet som revnet sto i, ble faset ut og er ikke i bruk lenger. (Figur 1).

Læring

Gangbaner som monteres direkte på karkant kan påføre karet belastninger som det ikke er dimensjonert for å tåle. Montering av ekstrautstyr direkte på kar må derfor avklares med produsent av karet.  Fra 2018 er det krav om at endringer på eller i nær tilknytning til kar skal godkjennes av produsenten til karet (forskrift om krav til teknisk standard for landbaserte akvakulturanlegg for fisk § 30, tredje ledd):

Det skal ikke gjøres endringer på eller i nær tilknytning til kar som kan medføre rømming av fisk uten at endringene er godkjent av produsent og de nødvendige vurderinger foreligger dokumentert. Dersom det ikke er mulig å få produsentens godkjenning skal det gjennomføres nødvendige analyser av karet som dokumenterer at og hvordan endringer kan gjøres.

Dette gjelder også for endringer som gjøres på eksisterende kar.

For nye kar, som skal ha brukerhåndbok, må det fremkomme fra brukerhåndboken hvilke ekstralaster det er tillatt å påføre karet. 

Nye kar etter 01.januar 2018 skal ha produktsertifikat utstedt av et akkreditert sertifiseringsorgan, og i tillegg skal det ha en brukerhåndbok. Brukerhåndboken skal inneholde informasjon om bruk og vedlikehold av karet, slik at dette kan gjøres i henhold til produsentens retningslinjer. I tillegg skal det fremkomme fra brukerhåndboken hvilke påkjenninger karet er designet for å tåle. Karene skal dimensjoneres i henhold til standarden NS 9416. (Forskrift om krav til teknisk standard for landbaserte akvakulturanlegg for fisk).

Oppdatert: 15.04.2019