Vi bruker informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler på fiskeridir.no for å forstå hvordan besøkende bruker nettsiden, slik at vi kan forbedre tjenestene våre. Du kan hele tiden endre samtykket ditt her.

Erfaring om dødfiskutstyr for å redusere rømming

For å redusere rømmingsrisikoen har Fiskeridirektoratet utarbeidet et faktaark basert på erfaringer med bruk av dødfiskutstyr som kan forårsake hull i oppdrettsnøter.

Faktaarket beskriver fareområder oppdrettsselskapene må vurdere ved valg av utstyr arbeidsoperasjoner og rutinemessig ettersyn.

Tett dialog med næringen

I oppdrettsnæringen har det vært flere hendelser der dødfiskoppsamleren har vært en medvirkende årsak til hull i not, noe som igjen har forårsaket rømming. 

Fiskeridirektoratet har på bakgrunn av rømmingsmeldinger og gjennomgang av flere hendelser identifisert mulige fareområder ved bruk av dødfiskoppsamlere.

Sentrale moment i faktaarket

  • Notposen må være tilpasset dødfisksystemet som blir benyttet, og det må være et tilstrekkelig område med dobbelt notpanel i bunnen av nota.
  • Sikringstau til dødfiskoppsamleren må være tilpasset og ikke for stram.
  • Det må utøves særlig aktsomhet ved bruk av nokke eller kran/vinsj i forbindelse med heving og senking av dødfiskoppsamleren. Oppdrettere må tilstrebe at heving og senking av dødfiskoppsamleren skjer i senter av noten.
  • Oppdrettere bør benytte kamera, ROV eller dykker, for å ha tilstrekkelig kontroll i forbindelse med arbeidsoperasjoner og rutinemessig ettersyn.

Fiskeridirektoratet vil gjennom internkontrollrevisjoner følge opp at oppdrettsselskapene har vurdert de momentene som kommer frem i faktaarket.

Oppdatert: 09.12.2014