Vi bruker informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler på fiskeridir.no for å forstå hvordan besøkende bruker nettsiden, slik at vi kan forbedre tjenestene våre. Du kan hele tiden endre samtykket ditt her.

Død fisk slapp ut under avlusing med Thermolicer

Under avlusing ble det oppdaget at 30 stk døde laks på 3-3,5 kg hadde kommet ut i sjøen. Den elektriske strømmen som fisken hadde blitt utsatt for i elektrofilteret var høy nok til å avlive all fisk umiddelbart og ingen levende fisk rømte.

Hva skjedde?

Under behandling av fisk med Thermolicer om bord på et fartøy, løsnet en rist i bunn av tellestasjon (her telles lus som står igjen på fisk etter behandling) som står nedstrøms for varmvannsbehandling (Thermolicer). Fisken som skulle gått tilbake til merd gikk i stedet i feil avløp, gjennom elektrofilter og videre ut i sjø. Hendelsen ble oppdaget og behandlingen ble stoppet. Mannskap om bord gjennomførte en sjekk av thermoliceranlegget og oppdaget da at risten var løs. Det ble observert 30 døde fisk i sjøen. 

Bilde viser risten som løsnet. Foto: © Karmsund Shipping AS
Bilde viser risten som løsnet. Foto: © Karmsund Shipping AS

Før hver behandling starter utføres det vask av thermoliceranlegg, som en del av denne vasken tas rist ut av tellestasjon slik at en får tilgang til bunn av stasjon. Etter vask har ikke risten blitt satt skikkelig på plass og den har løsnet når behandling startet. Midt i vaskingen var det vaktskifte på fartøyet. Det er sjekkliste for klargjøring etter vask, men denne spesifiserte ikke eksplisitt at en skulle sjekke at «ristene i tellestasjonen sitter i sporet».

Behandlingen gjenopptatt etter at risten var festet korrekt. Det ble ikke iverksatt forsøk på gjenfangst av evt. levende fisk da en anså fisk ikke hadde overlevd gjennom elektrofilteret.

Elektrofilteret brukes for å avlive lus som føres med vann fra thermolicer før avløpsvannet går ut i sjø. I elektrofilteret utsettes lusen for en strømstyrke på 2000 ampere, noe som skulle være mer en tilstrekkelig for å ta livet av fisken som ble ført gjennom etter at risten i tellestasjonen løsnet. 

Hva ble gjort?

Selskapet som driftet fartøyet, har ansvar for internkontrollsystemet. Hendelsen ble avviksført og det ble utarbeidet ny sjekkliste for klargjøring etter vask som eksplisitt nevner sjekk av rister i tellestasjon.

Læring

Fiskeridirektoratet forventer at tjenesteleverandører til akvakulturnæringen har et fungerende internkontrollsystem der fare for rømming knyttet til arbeidsoperasjoner og utstyr vurderes og forbyggende tiltak iverksettes for å hindre rømming av fisk.

Vi forventer at det er etablert fungerende rutiner og prosedyrer som sikrer miljømessig forsvarlig gjennomføring av oppdrag og tjenester, inkludert retting og læring av avvik som måtte oppstå.

Vi forventer også at ansvar og roller på forhånd er avklart og gjennomgått mellom de aktørene som deltar, og at alle som deltar har fått nødvendig opplæring.

Fiskeridirektoratet publiserte 19.12.17 krav og forventninger til brønnbåtnæringen. Det vil være relevant for også andre tjeneste- og vareleverandører å se hen til disse.

Følgende lov og forskriftskrav kan være aktuell ved denne type hendelse

Akvakulturloven §§ 12 og 22

Forskrift om IK-Akvakultur § 4 og § 5, bokstav b), c), d), f) og g)

Oppdatert: 06.01.2021