Pukkellaks

Pukkellaksen er en uønska art i Norge. Gjør deg kjent med reglene for fangst og salg av pukkellaks.

Hvordan skille pukkellaks fra annen laksefisk?

Kjennetegn for å skille pukkellaks fra våre laksefisker er mørke flekker på sporden, svart tunge og kraftig rødfarge på kjøttet.
 

Regler ved fangst av pukkellaks

Sjø

Vassdrag

  • Pukkellaks kan i utgangspunktet kun fanges med stang eller snøre i den tiden det er åpnet for fiske etter anadrome laksefisk i vassdraget, se forskrift om fiske etter anadrome laksefisk i vassdrag § 2 
  • Det kan sendes søknad til Statsforvalteren for å fangste pukkellaks med andre redskaper. Grunneierlag eller foreninger som forpakter fiskeretten bør stå bak søknaden. Søknad skal sendes til respektive statsforvalter (postmottak).
  • Fangsten rapporteres som annen anadrom laksefisk i vassdraget
  • All pukkellaks skal avlives – ikke settes tilbake. Dette gjelder selv om du ellers driver med fang og slipp.

Salg av pukkellaks

Råfisklaget har åpnet for å bruke sine salgssystemer både ved fiske og mottak av pukkellaksen. Du må først være registrert hos Norges Råfisklag med personopplysninger og kontonummer. Husk å avtale leveranse med fiskekjøper før du starter å fiske. Les mer: Råfisklaget legger til rette for kjøp og salg av pukkellaks (rafisklaget.no)