Blåskjellanlegg

Fiskeridirektoratet har ansvar for å fjerne 15 forlatte blåskjellanlegg på Skagerrakkysten. Kartet viser alle anleggene og status for oppryddingen.


Kartet viser blåskjellanleggene i Risør, Tvedestrand og Arendal. Etter hvert som anleggene blir fjernet vil symbolene skifte farge fra rødt til grønt.

Plan for oppryddingen

Aquasub AS vant anbudskonkurransen og ble tildelt oppdraget med å fjerne anleggene. Oppstarten av oppryddingen er utsatt til uke 28 2021 og skal etter planen avslutte i uke 36 2021. Flostafjorden er første lokalitet som skal ryddes.

Fiskeridirektoratet mottar jevnlig rapporter fra Aquasub AS om oppryddingen av blåskjellanleggene.