Vi bruker informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler på fiskeridir.no for å forstå hvordan besøkende bruker nettsiden, slik at vi kan forbedre tjenestene våre. Du kan hele tiden endre samtykket ditt her.

IMTA – Integrert havbruk

Norsk fiskeoppdrett gir vesentlige utslipp av karbon, nitrogen og fosfor. Hensynet til god ressursøkonomi, forurensings- og klimahensyn tilsier at disse utslippene gjenbrukes på en mest mulig effektiv måte, fortrinnsvis matproduksjon , med minst mulig energibruk og uønskede effekter.

Integrert havbruk (IMTA – Integrert MultiTrofisk Akvakultur) er en mulig løsning av dette. Dette forutsetter imidlertid biologiske, tekniske og kommersielle løsninger som er effektive. Fiskeridirektoratet har laget en rapport for å gi en oversikt over kunnskapsstatus og muligheter basert på et utvalg vitenskapelige kilder og korte intervjuer med relevante aktører.

Oppdatert: 26.10.2018