Vi bruker informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler på fiskeridir.no for å forstå hvordan besøkende bruker nettsiden, slik at vi kan forbedre tjenestene våre. Du kan hele tiden endre samtykket ditt her.

Avgift på produksjon av fisk

Fra 1. januar 2021 var det ny særavgift på produksjon av laks, ørret og regnbueørret fra akvakulturdrift. Første frist for rapportering og betaling er 18. januar 2022.

Virksomheter som skal rapportere avgiften får brev fra Skatteetaten

Avgiften omfatter oppdrettere med akvakulturanlegg i norsk territorialfarvann, med noen unntak. Avgiftsplikten er hjemlet i særavgiftsforskriften.

Virksomhetene det gjelder får tilsendt vedtak om registrering for avgift på produksjon av fisk fra Skatteetaten.

Informasjon om avgiften, rapportering og regelverk (skatteetaten.no) 

Årsrundskriv for avgift på produksjon av fisk 2021 (skatteetaten.no)

Virksomhetene skal levere særavgiftsmelding i Elsær 

Virksomhetene skal levere særavgiftsmeldingen elektronisk i systemet for innrapportering av særavgifter, Elsær. Første frist for levering og betaling er 18. januar 2022. Skattekontoret vil gjenbruke data fra Fiskeridirektoratet. Tallene fra Fiskeridirektoratet vil fremgå som forslag til avgiftsgrunnlag i forhåndsutfylt særavgiftsmelding i Elsær.

Informasjon om innlogging og utfylling (skatteeetaten.no)