Akvakultur - årsavgift for tilsyn og kontroll

For tilsyn og kontroll av lokalitet skal det betalast ei årleg avgift.

Fiskeridirektoratet fakturerer årsavgifta kvart år tidleg i oktober med betalingsfrist 1. november. Avgifta vert fastsett etter registrering i akvakultutregisteret per 15 september.

Oppdatert: 16.03.2015