Akvakultur - årsavgift for tilsyn og kontroll

For tilsyn og kontroll av lokalitet skal det betalast ei årleg avgift.

Fiskeridirektoratet fakturerer årsavgifta kvart år tidleg i oktober. Avgifta vert fastsett etter registrering i akvakultutregisteret per 15. september.