Statistiske publikasjoner - akvakultur

Fiskeridirektoratet produserer årlig statistiske publikasjoner om akvakultur. 

Nøkkeltall for norsk havbruksnæring

"Nøkkeltall fra norsk havbruksnæring" gir kortfattet informasjon om norsk havbruksnæring. Publikasjonen inneholder informasjon om antall tillatelser, sysselsetting, salg, beholdning, tap i produksjonen, eksport med mer.

Lønnsomhetsundersøkelser for laks og regnbueørret

Fiskeridirektoratet innhenter årlig lønnsomhetsopplysninger fra den norske akvakulturnæringen. I publikasjonen "Lønnsomhetsundersøkelse for laks og regnbueørret" presenteres resultater fra undersøkelsen.

Statistikk for akvakultur (avsluttet)

I publikasjonen "Statistikk for akvakultur" presenteres Fiskeridirektoratets innsamlede opplysninger fra norsk akvakulturnæring. Opplysningene er samlet inn for tillatelser for laks, regnbueørret og ørret, tillatelser for andre fiskearter, tillatelser for bløtdyr, krepsdyr og pigghuder, samt tillatelser for alger.