Vi bruker informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler på fiskeridir.no for å forstå hvordan besøkende bruker nettsiden, slik at vi kan forbedre tjenestene våre. Du kan hele tiden endre samtykket ditt her.

Om dataene – salg per sysselssatt

Oppdateringstidspunkt

Tall for 1945-2022 er endelige.

Forklaring

Solgt mengde per sysselsatt kan brukes for å måle produktivitet i næringen. I starten skyldes økningen en oppbygning av næringen. Økte krav til fiskehelse og miljø er mer arbeidskrevende og har de siste 15 årene før til redusert produktivitet. I samme periode har produksjonen av fisk vært økende.

Kilde

Fiskeridirektoratets statistikk for akvakultur.

Dataene er hentet fra:

  • Eget elektronisk spørreskjema fra det enkelte selskap med tillatelse(r) for produksjon av akvatiske organismer.

  • Akvakulturregisteret

  • Biomasseregisteret

 

Innhold

Salg er solgt mengde matfisk av laks, regnbueørret og ørret fra selskap med tillatelse(r) for produksjon av akvatiske organismer. Solgt mengde er i rund vekt.

Sysselsatte er antall personer i arbeid i selskap med tillatelse til matfiskproduksjon av laks, regnbueørret og ørret. Tallet omfatter både fast ansatte og sesongarbeidere.