NYTEK – anleggssertifikat

Anleggssertifikat rapporteres ved utstedelse av nye sertifikat og oppdateringer av sertifikat. Anleggssertifikatet og grunnlagsdata skal rapporteres.

Rapporter anleggssertifikat

Fristen for å rapportere er innen to uker etter at anleggssertifikatet er skrevet ut.

Veileder til rapportering i henhold til NYTEK23 (pdf, 283.8 kB)

Fram til 1. januar 2024 vil det være mulig å rapportere anleggssertifikat som er utstedt i henhold til NYTEK-forskriften. 

Veileder til rapportering i henhold til NYTEK-forskriften (pdf, 2.2 MB) 

Rapportering i 2024

Ny løsning for rapportering av anleggssertifikat er ikke ferdigstilt.

Det betyr at det nåværende altinn-skjema skal fremdeles benyttes for rapportering av anleggssertifikater etter NYTEK23 inntil videre.