Melding om samdrift

Dersom to eller flere innehavere av akvakulturtillatelse har akvakulturdyrene i sameie på samme lokalitet skal de melde samdriften til Fiskeridirektoratet

Opprette, endre deltagere i eller avslutte samdrift

Samdrift skal meldes til Fiskeridirektoratet senest en kalendermåned før iverksettelse.

Send meldingen på epost til postmottak@fiskeridir.no, med "Samdrift" i emnefeltet.

Send melding på epost

Meldingen skal inneholde opplysninger om:

  • hvilke lokaliteter, hvilke tillatelser og hvilke innehavere som er omfattet av samdriften
  • hvilken ideell andel av fisken som knytter seg til de ulike tillatelsene.

Innholdet i meldingen skal samsvare med aktuell bestemmelse i akvakulturdriftsforskriften (Lovdata).

Endre ideell andel i en eksisterende samdrift

Endring i ideelle andeler i eksisterende samdrifter meldes inn via Min side på fiskeridir.no. Én part i samdriften må registrere endringen, resterende parter i samdriften må godkjenne denne før endringen blir registrert.

Logg inn på Min side

Registrere endring

  • Logg inn og velg selskapet du representerer

  • Gå til Lokaliteter og finn lokaliteten der samdriftsbrøken skal endres

  • Velg Samdrift og klikk på Endre eierandel

  • Velg dato endringen skal gjelde fra. Dato må være den 1. i en måned, ellers får du ikke melde inn endringen

  • Velg nye andeler og Send inn

Godkjenn endring

  • Logg inn og velg selskapet du representerer
  • Gå til Lokaliteter og finn lokaliteten der samdriftsbrøken skal endres
  • Velg Samdrift og velg om du vil godkjenne din nye eierandel
Oppdatert: 13.03.2023