Vi bruker informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler på fiskeridir.no for å forstå hvordan besøkende bruker nettsiden, slik at vi kan forbedre tjenestene våre. Du kan hele tiden endre samtykket ditt her.

Forskningstillatelser

De som er tildelt forskningstillatelser må sende inn resultatrapport innen 15.02 for foregående kalenderår.

Rapporter resultater fra forskningstillatelser

Veileder for resultatrapporteringen

Ett skjema for flere tillatelser

Alle forskningstillatelser for laks, ørret og regnbueørret som selskapet er i besittelse av, framkommer i en nedtrekksmeny. Det skal rapporteres fra alle forskningstillatelser, som spesifikt velges i menyen. Det kan rapporteres fra flere tillatelser på samme skjema.

Ikke sensitive opplysninger

Det framgår av tillatelsene at resultatene fra forsøksvirksomheten skal være allment tilgjengelige. Opplysningene som oppgis i skjemaet kan offentliggjøres, og rapporteringen må derfor ikke inneholde sensitive opplysninger. Informasjon som kun er beregnet for Fiskeridirektoratet kan sendes til e-postadressen oppgitt i skjemaet.