Resultatrapportering fra forskningstillatelser

Fristen for innsendelse av resultatrapport er 15.02. for foregående kalenderår.

Skjemaet er forenklet og koblet mot Akvakulturregisteret, slik at grunnopplysningene blir hentet automatisk. Pålogging skjer via ID-porten.

Resultatrapportering for akvakulturtillatelser til forsøks- og forskningsformål

Ett skjema for flere tillatelser

Alle forskningstillatelser for laks og ørret og regnbueørret som selskapet er i besittelse av, framkommer i en nedtrekksmeny. Det skal rapporteres fra alle forskningstillatelser, som spesifikt velges i menyen. Det kan rapporteres fra flere tillatelser på samme skjema.

Ikke sensitive opplysninger i skjemaet

Det framgår av tillatelsene at resultatene fra forsøksvirksomheten skal være allment tilgjengelig. Det må påregnes at opplysningene som oppgis i skjemaet kan offentliggjøres, og rapporteringen må derfor ikke inneholde sensitive opplysninger. Informasjon som kun er beregnet for Fiskeridirektoratet kan sendes til e-postadressen oppgitt i skjemaet.

Elektronisk rapporteringsskjema

Elektronisk skjema for resultatrapportering for akvakulturtillatelser til forsøks- og forskningsformål

Dette skjemaet krever innlogging med IDporten. Når du bruker ID-porten kan du velge om du vil logge inn med MinID, BankID, Buypass eller Commfides. ID-porten blir brukt som innlogging til en rekke offentlige tjenester, for eksempel Altinn, Skatteetaten, Lånekassen og Nav.

Oppdatert: 05.02.2020