Forskningstillatelser

De som er tildelt forskningstillatelser må sende inn resultatrapport innen 15.02 for foregående kalenderår.

Resultatrapportering for akvakulturtillatelser til forsøks- og forskningsformål (pålogging via ID-porten)

Veileder for resultatrapporteringen (pdf, 1.1 MB)

Ett skjema for flere tillatelser

Alle forskningstillatelser for laks, ørret og regnbueørret som selskapet er i besittelse av, framkommer i en nedtrekksmeny. Det skal rapporteres fra alle forskningstillatelser, som spesifikt velges i menyen. Det kan rapporteres fra flere tillatelser på samme skjema.

Ikke sensitive opplysninger

Det framgår av tillatelsene at resultatene fra forsøksvirksomheten skal være allment tilgjengelige. Opplysningene som oppgis i skjemaet kan offentliggjøres, og rapporteringen må derfor ikke inneholde sensitive opplysninger. Informasjon som kun er beregnet for Fiskeridirektoratet kan sendes til e-postadressen oppgitt i skjemaet.