Miljøundersøkelse

Skjema for rapportering av miljøundersøkelse

Lenke til rapporteringsskjema (Altinn)

Formål med skjemaet

Innrapportering av miljøundersøkelse. Fra og med 1. mai 2012 skal all rapportering av MOM-B undersøkelser skje gjennom Altinn.

Hvem skal bruke skjemaet?

Innehavere av akvakulturlokaliteter i sjøvann med produksjon av fisk.

Krav om vedlegg

Skjemaet krever at resultatet av miljøundersøkelsen (rapporten) legges ved som vedlegg. Se veileder for informasjon om hvordan rapporten lastes opp i skjemaet.

Frist

Frist for rapportering er senest en måned etter dato for feltundersøkelse.

Oppdatert: 10.03.2015