Miljøundersøkelser

Innehavere av akvakulturlokaliteter i sjøvann, som produserer fisk, skal rapportere miljøundersøkelser.

B-undersøkelser

Det er nå mulig å levere B-undersøkelser på Min side.

Logg inn på Min side


Veileder til rapportering av B-undersøkelser på Min side (pdf, 5.9 MB)

Løsningen er klar for bruk, men i en pilotfase jobbes det videre med brukeropplevelse. Dine tilbakemeldinger er derfor viktig for oss og vil gjøre løsningen bedre.

Gi tilbakemelding her

Det er fremdeles mulig å levere B-undersøkelser via Altinn.

Rapportere B-undersøkelser (pålogging via ID-porten)

Formål og vilkår

Innehavere av akvakulturlokaliteter i sjøvann med produksjon av fisk skal rapportere B-undersøkelser.

Fristen for å rapportere er senest én måned etter datoen for feltundersøkelsen.