Miljøundersøkelser

Innehavere av akvakulturlokaliteter i sjøvann, som produserer fisk, skal rapportere miljøundersøkelser.

B-undersøkelser

Rapport om trendovervåkning av miljøtilstanden på matfiskanlegg, B-undersøkelse, sendes inn via Fiskeridirektoratets Min side.

Fristen for å rapportere er senest én måned etter datoen for feltundersøkelsen.

Send inn rapport fra B-undersøkelse

Veileder til rapportering av B-undersøkelser (pdf, 4.5 MB)

Løsningen er under utvikling. Dine tilbakemeldinger er derfor viktig for oss og vil gjøre løsningen bedre.

Gi tilbakemelding her

Gi tilgang til ansatte

Det er det enkelte selskap som har ansvar for at sine ansatte har tilganger til å sende inn og behandle miljørapporter fra Min side. Tilganger registreres og vedlikeholdes av selskapene på altinn.no. Rollen "Utfyller/innsender" er tilstrekkelig for å kunne bruke Min side.

Hvordan gi rettigheter til andre? (altinn.no)

Første gangen et konsulentselskap tar løsningen i bruk, må det registreres for formålet på Min side. For å registrere selskapet for miljørapportering på Min side, må personen ha rollen utfyller / innsender.

Andre miljøundersøkelser

C-undersøkelser, strømmåling, strandsoneundersøkelser og andre typer undersøkelser leveres via Altinn.

Rapportere andre miljøundersøkelser (Altinn)