Vi bruker informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler på fiskeridir.no for å forstå hvordan besøkende bruker nettsiden, slik at vi kan forbedre tjenestene våre. Du kan hele tiden endre samtykket ditt her.

Registrering av nytt landbasert akvakulturanlegg, avdeling eller fellesfunksjon

Skjema for å dokumentere at anlegget, avdelingen eller fellesfunksjonen er prosjektert og utført i samsvar med teknisk standard for landbaserte akvakulturanlegg. Dette gjelder også nye og vesentlig endrede avdelinger og fellesfunksjoner ved eksisterende anlegg. Skjemaet fungerer også som registrering av rømmingsteknisk rapport for nye anlegg.

Registrer nytt anlegg, avdeling eller fellesfunksjon

Hvis du skal jobbe videre i et påbegynt skjema, bør du logge deg direkte inn på Mine skjema.

Mine skjema bør også brukes hvis du skal oppdatere et skjema som allerede er sendt inn med for eksempel ny dokumentasjon. Under «Fullførte skjema» kan du lage kopi av et tidligere innsendt skjema, redigere det som trengs, og sende inn på nytt. Det er da viktig at du presiserer hva som er oppdatert i den nye versjonen av registreringen i feltet «Merknad» på nest siste side i skjemaet.

Veileder

Mal for førstegangsinnlogging med epost for registrering av nytt landbasert akvakulturanlegg (pdf, 646kB)

Hvem skal bruke skjemaet?

Skjemaet skal sendes inn av innehaveren selv, eller av prosjekterende foretak på vegne av innehaver.

Skjemaet er til å dokumentere at nye anlegg, avdelinger og fellesfunksjoner er prosjektert og utført i samsvar med forskrift om krav til teknisk standard for landbaserte akvakulturanlegg for fisk (lovdata.no). Dette gjelder også avdelinger og fellesfunksjoner som er vesentlig endret, samt nye avdelinger og fellesfunksjoner ved eksisterende anlegg.

Anlegg eller avdelinger som prosjekteres etter 01.01.2018 regnes etter forskriften som nye.

Innlogging 

Innlogging kan skje på to måter.

  1. E-post og passord. Dersom et selskap ønsker en personuavhengig innlogging kan det opprettes en ny bruker med en personuavhengig e-postadresse og passord, slik at flere ansatte kan registrere rømmingstekniske rapporter og  hente frem tidligere innsendte skjemaer.
  2. Bruk av ID-porten (personlig innlogging).