Registrering av nytt landbasert akvakulturanlegg, avdeling eller fellesfunksjon

Skjema for registrering av nytt landbasert akvakulturanlegg

Veileder: Mal for førstegangsinnlogging med epost for registrering av nytt landbasert akvakulturanlegg

Formål med skjemaet

Dokumentere at anlegget, avdelingen eller fellesfunksjonen er prosjektert og utført i samsvar med forskrift om krav til teknisk standard for landbaserte akvakulturanlegg for fisk . Dette gjelder også nye avdelinger og fellesfunksjoner ved eksisterende anlegg.

Hvem skal bruke skjemaet?

Foretak som prosjekterer nye anlegg eller nye avdelinger ved eksisterende anlegg. Anlegg eller avdelinger som prosjekteres etter 01.01.2018 regnes etter forskriften som nye.

Innlogging 

Innlogging kan skje på to måter.

  1. E-post og passord. Dersom et selskap ønsker en personuavhengig innlogging kan det opprettes en ny bruker med en personuavhengig e-postadresse og passord, slik at flere ansatte kan registrere rømmingstekniske rapporter og  hente frem tidligere innsendte skjemaer.
  2. Bruk av ID-porten (personlig innlogging). Her kan du velge om du vil logge inn med MinID, BankID, Buypass eller Commfides. ID-porten blir brukt som innlogging til en rekke offentlige tjenester, for eksempel Altinn, Skatteetaten, Lånekassen og Nav.
Oppdatert: 25.02.2019