Registrering av nytt landbasert akvakulturanlegg

Formål med skjemaet

Dokumentere at planlagt anlegg er prosjektert og utført i samsvar med forskrift om krav til teknisk standard for landbaserte akvakulturanlegg for fisk . Gjelder også nye avdelinger ved eksisterende anlegg.

Hvem skal bruke skjemaet?

Foretak som prosjekterer nye anlegg eller nye avdelinger ved eksisterende anlegg. Anlegg eller avdelinger som prosjekteres etter 01.01.2018 regnes etter forskriften som nye.

Elektronisk skjema

Skjema for registrering av nytt landbasert akvakulturanlegg

Dette skjemaet krever innlogging med IDporten. Når du bruker ID-porten kan du velge om du vil logge inn med MinID, BankID, Buypass eller Commfides. ID-porten blir brukt som innlogging til en rekke offentlige tjenester, for eksempel Altinn, Skatteetaten, Lånekassen og Nav.

Oppdatert: 25.02.2019