Vi bruker informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler på fiskeridir.no for å forstå hvordan besøkende bruker nettsiden, slik at vi kan forbedre tjenestene våre. Du kan hele tiden endre samtykket ditt her.

Innsending av rømmingsteknisk rapport

Skjema for å dokumentere den rømmingstekniske tilstanden til et eksisterende landbasert akvakulturanlegg og/eller avdelinger.

Send inn ny rømmingsteknisk rapport

Hvis du skal jobbe videre i et påbegynt skjema, bør du logge deg inn her for å komme direkte til Mine skjema.

Mine skjema bør også brukes hvis du skal oppdatere en rømmingsteknisk rapport som allerede er sendt inn med for eksempel ny dokumentasjon. Under «Fullførte skjema» kan du lage kopi av et tidligere innsendt skjema, redigere det som trengs, og sende inn på nytt. Det er da viktig at du presiserer hva som er oppdatert i den nye versjonen av rapporten i feltet «Merknad» på nest siste side i skjemaet.

Veileder

Mal for førstegangsinnlogging med e-post for registrering av rømmingsteknisk rapport (pdf, 701kB)

Innlogging

Innlogging kan skje på to måter.

1) E-post og passord. Dersom et selskap ønsker en personuavhengig innlogging kan det opprettes en ny bruker med en personuavhengig e-postadresse og passord, slik at flere ansatte kan registrere rømmingstekniske rapporter og  hente frem tidligere innsendte skjemaer.

2) Bruk av ID-porten (personlig innlogging). 

Hvem skal bruke skjemaet?

Skjema for å dokumentere at den rømmingstekniske tilstanden til et eksisterende akvakulturanlegg og/eller avdelinger er i samsvar med forskrift om krav til teknisk standard for landbaserte akvakulturanlegg for fisk (lovdata.no).

Skjemaet er ment for eksisterende anlegg, det vil si anlegg som ble prosjektert før denne forskrifts ikrafttredelse, 01.01.2018.

Innehaver av akvakulturtillatelsen kan selv fylle ut skjemaet eller delegere denne oppgaven til eksempelvis det foretaket som har utført tilstandsanalysen. Innehaver er ansvarlig for at skjemaet er innsendt.

Ettersendelse av dokumentasjon

Dersom du skal ettersende rømmingsteknisk dokumentasjon, skal du bruke eget skjema:

Ettersendelse på en etablert sak: dokumentasjon, innspill, klage eller nye opplysninger

Skjemaet krever personlig innlogging via ID-porten. I skjemaet må du fylle ut hvilken lokalitet dokumentasjonen gjelder for, og hvilken organisasjon skjemaet er fylt ut på vegne av. Dette skjemaet kan for eksempel benyttes ved ettersendelse av dokumentasjon på utbedring av komponenter som har fått TG 3 i tilstandsanalysen.