Innsending av rømmingsteknisk rapport

Skjema for registrering av rømmingsteknisk rapport

Veileder: Mal for førstegangsinnlogging med e-post for registrering av rømmingsteknisk rapport

Formål med skjemaet

Dokumentere at den rømmingstekniske tilstanden til et eksisterende akvakulturanlegg og/eller avdelinger er i samsvar med forskrift om krav til teknisk standard for landbaserte akvakulturanlegg for fisk.

Hvem skal bruke skjemaet?

Innehaver av akvakulturtillatelsen kan selv fylle ut skjemaet eller delegere denne oppgaven til eksempelvis det foretaket som har utført tilstandsanalysen. Innehaver er ansvarlig for at skjemaet er innsendt. Skjemaet er ment for eksisterende anlegg, det vil si anlegg som ble prosjektert før denne forskrifts ikrafttredelse, 01.01.2018.

Innlogging

Innlogging kan skje på to måter.

1) E-post og passord. Dersom et selskap ønsker en personuavhengig innlogging kan det opprettes en ny bruker med en personuavhengig e-postadresse og passord, slik at flere ansatte kan registrere rømmingstekniske rapporter og  hente frem tidligere innsendte skjemaer.

2) Bruk av ID-porten (personlig innlogging). Her kan du velge om du vil logge inn med MinID, BankID, Buypass eller Commfides. ID-porten blir brukt som innlogging til en rekke offentlige tjenester, for eksempel Altinn, Skatteetaten, Lånekassen og Nav.

Oppdatert: 25.02.2019