Akvakulturregisteret

I det nye Akvakulturregisteret kan du søke etter informasjon om tillatelser og lokaliteter, eller finne opplysninger om enkelttillatelser.

Akvakulturregisteret er utformet med et brukergrensesnitt hvor kart over lokaliteter og besøksadresser er synlige i farger. Du kan lett navigere deg ved hjelp av filtermulighetene i registeret. 

Naviger i Akvakulturregisteret

Last ned åpne data 


Vi har tilrettelagt API for eksterne. Det betyr at du kan laste ned informasjon fra Akvakulturregisteret som du finner i oversikten over åpne data. 

Oversikt over åpne data

Om register-filene

Informasjon om innehaver blir oppdatert mot Brønnøysundregisteret. I noen tilfeller kan en innehaver som er slettet i Brønnøysundregisteret være registrert som innehaver av akvakulturtillatelse, for eksempel ved fusjon der tillatelsen ikke blir tinglyst overført til det overtakende selskapet.

Alle kolonner har maksimalt 10 tegn. Hver lokalitet er fastsatt med geografiske koordinater i desimalgrader.