Lanserer nye søknadskjema for akvakultur

Vi arbeider for å gi en bedre brukeropplevelse for næringen og myndighetene under søknadsprosessen.

Alle akvakultursøknader skal nå sendes inn gjennom Fiskeridirektoratets Min side, og søknadene vil for myndighetene samles i Akvakulturportalen.

Nå lanserer vi nye søknadskjema for søknad om akvakultur til andre arter enn laks, ørret og regnbueørret i sjø, i tillegg til et søknadskjema som skal benyttes for alle søknader om akvakultur som ikke passer inn i de skjemaene som allerede er utviklet.

–Vi ber om at alle søknader sendes inn via Min side, og vi gjør oppmerksom på at søknader som ikke blir levert via Min side vil bli returnert til søker, sier Anne Brønsten Osland, seksjonssjef seksjon akvakulturtildeling.

De nye søknadsskjemaene og Min side er under kontinuerlig videreutvikling og forbedring.  

–Vi vil fortsette jobben videre med å tilpasse søknadsskjemaene for blant annet tillatelse til særlige formål og tillatelse til akvakultur på land, sier Brønsten Osland. 

Dette kan du søke om på Min side

  • Søknadsskjema for søknad om ny lokalitet i sjø etter laksetildelingsforskriften
  • Søknadsskjema for søknad om endret lokalitet i sjø etter laksetildelingsforskriften
  • Skjema for melding om og søknad om samlokalisering etter laksetildelingsforskriften
  • Søknad om tillatelse til akvakultur av andre fiskearter enn laks, ørret og regnbueørret
  • Søknad om tillatelse til akvakultur av andre arter enn fisk.
  • Generelt søknadsskjema for de søknadstypene som ikke har eget skjema

Les mer om Akvakultursøknader

Les mer om Akvakulturportalen

Oppdatert: 04.04.2024