Vi bruker informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler på fiskeridir.no for å forstå hvordan besøkende bruker nettsiden, slik at vi kan forbedre tjenestene våre. Du kan hele tiden endre samtykket ditt her.

Webinar om rømmingssikkerhet

Fiskeridirektoratet ønsker velkommen til webinar om rømmingssikkerhet 14. desember.

LIVE: Følg webinaret direkte fra 09:45, 14. desember.

Torsdag 14. desember 2023 klokken 09.45-11.30 vil Fiskeridirektoratet, i samarbeid med Sjømat Norge, Sjømatbedriftene, Norsk industri og Kystrederiene, arrangere et webinar om rømmingssikkerhet.

Påmelding til webinar om rømmingssikkerhet

Nytt av året er at webinaret blir todelt. Del 2 avholdes i januar og vil omhandle «Krav til kompetanse hos vare- og tjenesteleverandører». Mer informasjon om dette kommer.

Program

Tidspunkt

Innlegg

Innleggsholder

09:45-09:50

Velkommen

 

09:50-10:10

Erfaringer fra rømming av torsk

Heidi Moe Føre, SINTEF

10:10-10:25

Not – Lastbærende kapasitet og gnag

Erlend Hopsdal Skjetne, Fiskeridirektoratet

10:25-10:45

Makrellstørje i not

Øyvind Grøner Moe, Fiskeridirektoratet

10:45-10:55

Pause

 

10:55-11:10

Erfaringer fra makrellstørje i not

Roger Pedersen, Lerøy Seafood

11:10-11:25

Nye råd for bruk av leppefisk med tanke på maskestørrelse

Kim Halvorsen, Havforskningsinstituttet

11:25-11:30

Avslutning

 

Ordstyrer: Vegard Oen Hatten, Fiskeridirektoratet

Dette skal vi snakke om

Tema for del 1 webinar vil være «Rømmingsåret 2023».

Årsakene til at oppdrettet fisk rømmer fra akvakulturanlegg vil variere i stor grad i løpet av et år. I dette webinaret ønsker vi å kaste lys på noen av de områdene som har vært fremtredende i året som har gått og i tillegg presentere ny forskning og ulike råd som er rømmingsrelevante.

Følgende tema vil bli presentert:

1. Rømming av torsk

Rømming av torsk har vært mye i mediebildet i 2023. Fiskeridirektoratet vil presentere erfaringer som er gjort i konkrete hendelser.

2. Makrellstørje i not

Det har vært en økning i antall hendelser der makrellstørjer tar seg inn i akvakulturanlegg det siste året. Vi vil presentere erfaringer som er blitt gjort og hvordan man best mulig kan håndtere slike hendelser.

3. Nye råd for bruk av leppefisk med tanke på maskestørrelse

 

Oppdatert: 11.12.2023