Webinar om rømmingssikkerhet

Fiskeridirektoratet ønsker velkommen til webinar om rømmingssikkerhet 20. september.

Mandag 20. september 2021 klokken 09.00-12.00 vil Fiskeridirektoratet, i samarbeid med Sjømat Norge, Sjømatbedriftene, Norsk industri og Kystrederiene, arrangere et webinar om rømmingssikkerhet.

Følg med på webinaret via denne lenken: https://my.rec.vc/live/sP6kHUbU2XwhY3WS

Dette skal vi snakke om

Tema for årets webinar vil være «Rømmingssikkerhet ved avlusningsoperasjoner».

Avlusningsoperasjoner er identifisert som en av de mest risikofylte operasjonene man kan gjennomføre med hensyn til rømming og vi ønsker å belyse dette temaet ved årets webinar, blant annet gjennom erfaring fra tilsyn og faktiske rømmingshendelser.

Fiskeridirektoratet utvikler nå den eksisterende erfaringsbasen for rømmingshendelser og planlegger å lansere den nye versjonen på arrangementet. Vi vil også få innlegg med forskjellige vinklinger på problemstillingen fra ulike deler av næringen.

Påmeldingsskjema til webinaret om rømmingssikkerhet ved avlusingsoperasjoner

Program 

Tidspunkt

Innlegg

Innleggsholder

0900-0910

Velkommen

Øyvind Lie, Fiskeridirektoratet

0910-0930

Konsekvenser ved rømming av laks

Monica Solberg, Havforskningsinstituttet

0930-0950

Risiko ved avlusningsoperasjoner

Kjellaug Litland, Fiskeridirektoratet

0950-1010

Notinspeksjon etter avlusningsoperasjon

Magnus Torvik, Fiskeridirektoratet

1010-1020

Pause

1020-1040

SJA ved avlusningsoperasjoner

Ernst Olav og Jørn Valø, Bremnes Seashore

1040-1100

Planlegging og utførelse av arbeidsoperasjoner

Magne Edvardsen, Frøy

1100-1120

Ny erfaringsbase og avslutning

Øyvind Moe, Fiskeridirektoratet

Oppdatert: 20.08.2021