C-undersøkelser

C-undersøkelsen er en mer omfattende bløtbunnsundersøkelse, hvor bunntilstanden fra anlegget (anleggssonen) og utover mot resipienten (overgangssonen) blir målt. Hensikten er å vurdere utstrekningen av påvirkning fra akvakulturanlegget.

C-undersøkelsen er en mer omfattende bløtbunnsundersøkelse, hvor bunntilstanden fra anlegget (anleggssonen) og utover mot resipienten (overgangssonen) blir målt. Hensikten er å vurdere utstrekningen av påvirkning fra akvakulturanlegget.

Undersøkelsen måler blant annet sedimentets kjemi og sammensetting, bunndyrsfauna med mer, for å kunne vurdere om organisk materiale kommer fra akvakulturanlegget eller andre kilder i området.

C-undersøkelsen skal utføres i henhold til Norsk Standard 9410:2016 (standard.no) eller tilsvarende internasjonal standard av et selskap som er akkreditert for prøvetaking av bunnsediment og gjennomføring av taksonomisk analyse og som også kan gi faglige vurderinger og fortolkninger.

Fiskeridirektoratet kan pålegge slike undersøkelser i driftsfasen ved for eksempel uakseptabel tilstand eller som alternativ miljøundersøkelse. Fylkeskommunen kan kreve C-undersøkelse ved søknad om lokalitetsklarering, og har også i en del tilfeller satt C-undersøkelser som et vilkår i utslippstillatelsen.

 
Kartfiguren viser miljøtilstanden fordelt på regioner basert på nEQR for bløtbunnsfauna ved ytterste stasjon i C-undersøkelser fra 2015 og 2016.
Kartfiguren viser miljøtilstanden fordelt på regioner basert på nEQR for bløtbunnsfauna ved ytterste stasjon i C-undersøkelser fra 2015 og 2016.
 
Tabellen viser miljøtilstanden fordelt på regioner basert på nEQR for bløtbunnsfauna ved ytterste stasjon i C-undersøkelser fra 2015 og 2016.​​​​​​
Tabellen viser miljøtilstanden fordelt på regioner basert på nEQR for bløtbunnsfauna ved ytterste stasjon i C-undersøkelser fra 2015 og 2016.​​​​​​