Vi bruker informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler på fiskeridir.no for å forstå hvordan besøkende bruker nettsiden, slik at vi kan forbedre tjenestene våre. Du kan hele tiden endre samtykket ditt her.

Andre miljøundersøkelser

På lokaliteter hvor B- og C-undersøkelser vanskelig lar seg gjennomføre, kan  Fiskeridirektoratet fatte vedtak om alternative overvåkingsprogram.

Både B- og C-undersøkelsene er beregnet for bløtbunn. Norges kyst byr på mange ulike naturtyper, fra eksponert kyst til skjermet fjord, noe som også innebærer at bunnforholdene under akvakulturanlegg varierer. På lokaliteter hvor B- og C-undersøkelser vanskelig lar seg gjennomføre, kan derfor Fiskeridirektoratet fatte vedtak om alternative overvåkingsprogram. Noen eksempler på slike overvåkingsprogram kan være bruken av ROV og senkekamera til dokumentering.

Andre type miljøundersøkelser, kartlegginger og modelleringer kan være undersøkelser av strandsonen, kartlegging av naturtype og modellering av bæreevne, som for eksempel modellering etter fjordmodellen.