Vi bruker informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler på fiskeridir.no for å forstå hvordan besøkende bruker nettsiden, slik at vi kan forbedre tjenestene våre. Du kan hele tiden endre samtykket ditt her.

Tekniske spørsmål om oppdrett

Spørsmål av teknisk karakter om oppdrett i flytende og landbaserte akvakulturanlegg kan rettes til Fiskeridirektoratet via postmottak@fiskeridir.no .

 Slike spørsmål kan for eksempel være om: 

  • Forskrift om teknisk standard for landbaserte akvakulturanlegg for fisk
  • Forskrift om krav til teknisk standard for flytende akvakulturanlegg (NYTEK-forskriften)
  • NS 9415:2009 - Flytende oppdrettsanlegg - Krav til lokalitetsundersøkelse, risikoanalyse, utforming, dimensjonering, utførelse, montering og drift
  • NS 9416:2013 - Landbaserte akvakulturanlegg for fisk - Krav til risikoanalyse, prosjektering, utførelse, drift, brukerhåndbok og produktdatablad
  • Veileder for tilstandsfastsetting av landbaserte akvakulturanlegg
Oppdatert: 09.02.2018