Veileder etter akvakulturregelverket - Miljømessig forsvarlig utslipp av legemidler ved behandling av lakselus i akvakulturanlegg

Fiskeridirektoratet har utarbeidet veiledning etter akvakulturregelverket om miljømessig forsvarlig utslipp av legemidler ved behandling av lakselus i akvakulturanlegg.

Veilederen retter seg mot akvakulturvirksomheten, dvs. innehaver av akvakulturtillatelse, og gir veiledning om hva som ligger i pliktene etter akvakulturregleverket for å unngå uakseptable effekter i det omkringliggende miljø.