Veileder for tømming av badebehandlingsvann fra brønnbåt tilsatt legemidler mot lakselus

Veileder for tømming av badebehandlingsvann fra brønnbåt tilsatt legemidler mot lakselus.

Fiskeridirektoratet har i samarbeid med Miljødirektoratet og Mattilsynet utarbeidet denne veilederen for å informere om regelverket som gjelder ved tømming av badebehandlingsvann tilsatt legemidler mot lakselus og veilede om hva den enkelte kan gjøre for å overholde regelverket. Veilederen skal klargjøre hvilken kunnskap som må innhentes, hvilke vurderinger som må gjøres og hvilke hensyn som må tas før tømming av badebehandlingsvann.

17. januar 2019 ble reglene for bruk av lusemidler i akvakulturanlegg som ligger i reke- eller gytefelt – eller nærmere enn 500 meter fra slike anlegg strammet inn, se Forskrift om drift av akvakulturanlegg (akvakulturdriftsforskriften)

Vi gjør oppmerksom på at veilederen er utarbeidet før den tid.