Høringer

19.10.2004

Høring - forslag til forskrift om drift av akvakulturanlegg

Høringsfrist: 01.12.2004

Høringsstatus: Ferdigbehandlet

Høringsavsender: Fiskeridirektoratet og Mattilsynet på vegne av Fiskeridepartementet

05.10.2003

Høring - utkast til forskrift om tildeling av matfiskkonsesjoner for laks og ørret i sjøvann i 2003

Høringsfrist: 03.10.2003

Høringsstatus: Ferdigbehandlet

Høringsavsender: Fiskeridepartementet

24.06.2003

Høring om utkast til forskrift om internkontroll for å oppfylle akvakulturlovgivningen

Høringsfrist: 15.09.2003

Høringsstatus: Ferdigbehandlet

Høringsavsender: Fiskeridepartementet og Landbruksdepartementet

15.06.2003

Høring - forslag om grunnprinsipper for nytt produksjonsavgrensningssystem for oppdrett av matfisk av laks og ørret

Høringsfrist: 15.12.2003

Høringsstatus: Ferdigbehandlet

Høringsavsender: Fiskeridepartementet

02.03.2003

Høring - midlertidig forskrift om tildeling, etablering, drift og sykdomsforebyggende tiltak ved havbeitevirksomhet

Høringsfrist: 13.02.2003

Høringsstatus: Ferdigbehandlet

Høringsavsender: Fiskeridepartementet