Høringer

12.03.2013

Høring om kvalitetsnorm for villaks

Høringsfrist: 01.03.2013

Høringsstatus: Ferdigbehandlet

Høringsavsender: Miljøverndepartementet

04.08.2010

Høring - forskrift om endring av forskrift 29. mars 2007 nr 361 om reaksjoner ved overtredelse av akvakulturloven

Høringsfrist: 01.10.2010

Høringsstatus: Ferdigbehandlet

Høringsavsender: Fiskeri- og kystdepartementet

02.07.2010

Høring om utkast til endring av akvakulturdriftsforskriften

Høringsfrist: 01.10.2010

Høringsstatus: Ferdigbehandlet

Høringsavsender: Fiskeridirektoratet på vegne av Fiskeri- og kystdepartementet