Wilsgård Fiskeoppdrett AS

Tillatelser: T-K-34 og T-K-35

Konverterte tillatelser: T-TK-20 og T-TK-5

Vilkår:

  • Utelukkende bruk av steril fisk
  • Utelukkende bruk av settefisk som i gjennomsnitt veier over 100 gram
  • Bruk av luseskjørt
  • Bruk av rensefisk i form av oppdrettet rognkjeks
  • Bruk av fisk med økt motstandsdyktighet mot lus
  • Videreutvikling av mekanisk avlusning (lusespyler)
  • Bruk av EcoNet-nøter eller nøter med materialegenskaper som reduserer risiko for rømming tilsvarende
Oppdatert: 11.04.2019