Salmar Nord AS

Tillatelse: T-D-13

Konvert tillatelse: M-AV-1

Vilkår:

  • Bruk av Midgard merdkonstruksjon eller merd-konstruksjon med egenskaper som vil redusere risikoen for rømming tilsvarende.
  • Deltakelse i overvåkingsprosjekt sammen med Veterinærinstituttet og ERT.
  • Bruk av rensefisk i form av oppdrettet rognkjeks.