Salmar Farming AS

Tillatelser: M-SM-34, M-SM-35, M-SM-36, ST-AA-33, ST-AA-34, ST-F-69, ST-F-70 og T-D-13

Konverterte tillatelser: ST-Ø-1, M-SØ-3, M-HS-5, ST-AA-7, ST-AA-17, ST-F-18, ST-F-19 og M-AV-1

Vilkår:

  • Bruk av Midgard merdkonstruksjon eller merd-konstruksjon med egenskaper som vil redusere risikoen for rømming tilsvarende.
  • Deltakelse i overvåkingsprosjekt sammen med Veterinærinstituttet og ERT.
  • Bruk av rensefisk i form av oppdrettet rognkjeks.