Nor Seafood AS

Tillatelser: T-K-36 og T-K-37

Konverterte tillatelser: T-T-3 og T-T-7

Vilkår:

  • Utelukkende bruk av steril fisk
  • Utelukkende utsett av fisk som i gjennomsnitt veier mer enn 100 gram
  • Bruk av EcoNet – nøter eller nøter med materialegenskaper som reduserer risiko for rømming tilsvarende
  • Bruk av luseskjørt
  • Bruk av rensefisk i form av oppdrettet rognkjeks
  • Bruk av fisk med økt motstandsdyktighet mot lus
  • Videreutvikling av mekanisk avlusning (lusespyler)