Mowi Norway AS

Tillatelse: H-E-29

Vilkår:

  • Produksjon i lukket, flytende anlegg frem til fisken veier minst 1 kg.
  • Bruk av oppdrettet rensefisk ved produksjon i åpent anlegg