Kleiva Fiskefarm AS

Tillatelse: T-I-21

Tillatelse som skal konverteres: T-BG-6

Vilkår:

  • Utelukkende bruk av settefisk med postsmolt mellom 250 – 1000 gram
  • Bruk av luseskjørt