Hauge Aqua AS

Tillatelse: 1 tillatelse som ikke er klarert

Vilkår:

  • Produksjon i lukket flytende anlegg frem til fisken veier 1 kg
  • Bruk av luseskjørt ved produksjon i åpent anlegg
  • Fettfinneklipping for identifisering av rømt fisk
Oppdatert: 06.04.2018