Hauge Aqua Farming AS

Tillatelse: M-VS-25

Vilkår:

  • Produksjon i lukket flytende anlegg frem til fisken veier 1 kg
  • Bruk av luseskjørt ved produksjon i åpent anlegg
  • Fettfinneklipping for identifisering av rømt fisk