Cermaq Norway AS

Oppdatert: 06.04.2018

Tillatelser: 

Gruppe A: F-A-61

Konvertert tillatelse: F-A-54

Gruppe B: N-SG-41, N-SG-42, N-SG-43, N-SG-44, N-SG-45

Konverterte tillatelser: F-H-20, F-H-21, F-H-22, F-L-1, F-L-4 

Gruppe C: 1 tillatelse som ikke er klarert.

Vilkår gruppe A:

 • Utelukkende utsett av fisk som i gjennomsnitt veier mer enn 100 – 120 gram
 • Brakklegging lenger enn det som følger av driftsforskriften
 • Bruk av luseskjørt
 • Bruk av rensefisk i form av oppdrettet rognkjeks
 • Bruk av lys på 10 m dyp
 • Bruk av EcoNet-nøter eller nøter med materialegenskaper som reduserer risiko for rømming tilsvarende

Vilkår gruppe B:

 • Bruk av EcoNet-nøter eller nøter med materialegenskaper som reduserer risikoen for rømming tilsvarende
 • Bruk av luseskjørt

Vilkår gruppe C:

 • Bruk av lukket, flytende anlegg fram til fisken veier 1 - 1,5 kg
 • Bruk av luseskjørt
 • Bruk av rensefisk i form av rognkjeks
 • Bruk av funksjonelt fôr
 • Adferdsstyring ved hjelp av undervannslys
 • Bruk av ferskvann ved avlusing