Brev og vedtak

Oppdatert: 21.11.2017

I tabellen nedenfor finner du lenker til vedtak som er fattet av Fiskeridirektoratet på søknader om utviklingstillatelser. Du finner også brev med andre sentrale tilbakemeldinger som er sendt til søkere, og klagevedtak fattet av Nærings- og fiskeridepartementet.

Kontakt:
Karianne Edtem Thorbjørnsen

Vedtak om utviklingstillatelser

Bedrift

Tilbakemeldinger

Avslag

Kan få ja/delvis avslag

Tilsagn

Klagevedtak (NFD)

Sist oppdatert

Oxyvision AS og Aakvik Holding AS

14.11.2017

Lovundlaks AS

03.11.2017

Cermaq Norway AS

20.10.2017

Aquafarm Utvikling AS

20.10.2017

Ballangen Sjøfarm AS

20.10.2017

SFD Innovation AS

20.10.2017

Lerøy Seafood Group ASA

08.09.2017

Aqualine AS

21.06.2017

Blue Salmon AS/ Øyfisk

07.07.2017

Bremnes Seashore AS

26.05.2017

Engesund Fiskeoppdrett AS

26.05.2017

Steinvik Fiskefarm AS

04.05.2017

Pure Farming AS

05.05.2017

Folla Alger AS

28.04.2017

Stadion Laks SUS

28.04.2017

Norsk Sjømat Oppdrett AS

28.04.2017

Ocean Farming AS

06.04.2017

Nordlaks Oppdrett AS

11.09.2017

MNH Produksjon AS

 

28.04.2017

Blom Fiskeoppdrett AS

21.11.2017

Lerow AS

30.10.2017

Måsøval Fiskeoppdrett AS

 

 

03.11.2016

Gigante Offshore AS

 

 

08.03.2017

GIFAS Marine AS

 

 

06.04.2017

AkvaDesign AS

 

01.06.2017

Atlantis Subsea Farming AS

 

10.03.2017

Marine Harvest Norway AS 

01.06.2017

Marine Harvest Norway AS

07.07.2017

Marine Harvest Norway AS

08.11.2017

Norway Royal Salmon ASA

07.07.2017

Eide Fjordbruk AS

24.02.2017

Norsk Marin Fisk AS/Stjernefarm SUS 

24.02.2017

Kobbevik og Furuholmen Oppdrett AS

07.07.2017

SalmoTech AS

12.07.2017