Brev og vedtak

Oppdatert: 14.07.2017

I tabellen nedenfor finner du lenker til vedtak som er fattet av Fiskeridirektoratet på søknader om utviklingstillatelser. Du finner også brev med andre sentrale tilbakemeldinger som er sendt til søkere, og klagevedtak fattet av Nærings- og fiskeridepartementet.

Kontakt:
Karianne Edtem Thorbjørnsen

Vedtak om utviklingstillatelser

Bedrift

Tilbakemeldinger

Avslag

Kan få ja/delvis avslag

Tilsagn

Klagevedtak (NFD)

Aqualine AS

Blue Salmon AS/ Øyfisk

Bremnes Seashore AS

Engesund Fiskeoppdrett AS

Steinvik Fiskefarm AS

Pure Farming AS

Folla Alger AS

Stadion Laks SUS

Norsk Sjømat Oppdrett AS

Ocean Farming AS

Nordlaks Oppdrett AS

 

MNH Produksjon AS

 

Blom Fiskeoppdrett AS

Lerow AS

Måsøval Fiskeoppdrett AS

 

 

Gigante Offshore AS

 

 

GIFAS Marine AS

 

 

AkvaDesign AS

 

Atlantis Subsea Farming AS

 

Marine Harvest Norway AS 

Marine Harvest Norway AS

Marine Harvest Norway AS

Norway Royal Salmon ASA

Eide Fjordbruk AS

Norsk Marin Fisk AS/Stjernefarm SUS 

Kobbevik og Furuholmen Oppdrett AS

SalmoTech AS