Erstatningsnemndene

Erstatningsnemnd I, II og III behandler krav om henholdsvis:

  • erstatning som følge av beslagleggelse av fiskefelt
  • krav om erstatning for forurensning og avfall
  • kompensasjon for tapt fangsttid

Her finner du protokoller fra møtene i disse nemndene samt fra møter i den felles klagenemnda. Protokoller fra møter før 2014 finner du i Fiskeridirektoratets digitalarkiv (BIBSYS) .

Erstatningsnemnd I - erstatning for beslagleggelse av fiskefelt

April 2021

August 2020

Mars 2020
Februar 2020
November og desember 2019
Mars 2019
November 2018
Februar 2018
Oktober 2017
Mars 2017
Desember 2016
September 2016
Februar 2016
September 2015
Mars 2015
Januar 2015
September 2014
Mars 2014

Erstatningsnemnd II - erstatning for forurensning og avfall fra petroleumsindustrien

Desember 2020

Juni 2020

November 2018

Erstatningsnemnd III - kompensasjon for tapt fangsttid, forurensing og avfall som ikke stammer fra petroleumsindustrien

Felles klagenemnd

November 2021

Desember 2020

April 2019