Erstatningsnemndene

Det finnes tre forskjellige erstatningsnemder som behandler krav om erstatning.

Erstatningsnemnd I, II og III behandler krav om henholdsvis:

  • erstatning som følge av beslagleggelse av fiskefelt
  • krav om erstatning for forurensning og avfall
  • kompensasjon for tapt fangsttid

Her finner du protokoller fra møtene i disse nemndene samt fra møter i den felles klagenemnda. Protokoller fra møter før 2014 finner du i Fiskeridirektoratets digitalarkiv (BIBSYS) .

Erstatningsnemnd I - erstatning for beslagleggelse av fiskefelt

Januar 2024 (pdf, 105.1 kB)

Desember 2023 (pdf, 103.3 kB)

Februar 2023 (pdf, 334.0 kB)

Januar 2023 (pdf, 314.4 kB)

Desember 2022 (pdf, 470.8 kB)

September 2022 (pdf, 59.5 kB)

April 2022 (pdf, 57.1 kB)

Oktober 2021 (pdf, 98.6 kB)

April 2021 (pdf, 2.8 MB)

August 2020 (pdf, 60.9 kB)

Mars 2020 (pdf, 57.5 kB)

Februar 2020 (pdf, 62.6 kB)

November og desember 2019 (pdf, 72.3 kB)

Mars 2019

November 2018 (pdf, 76.1 kB)

Februar 2018 (pdf, 65.2 kB)

Oktober 2017 (pdf, 64.7 kB)

Mars 2017 (pdf, 122.1 kB)

Desember 2016 (pdf, 128.6 kB)

September 2016 (pdf, 77.4 kB)

Februar 2016 (pdf, 77.2 kB)

September 2015 (pdf, 78.7 kB)

Mars 2015 (pdf, 63.4 kB)

Januar 2015 (pdf, 77.2 kB)

September 2014 (pdf, 61.0 kB)

Mars 2014 (pdf, 61.2 kB)

Erstatningsnemnd II - erstatning for forurensning og avfall fra petroleumsindustrien

Februar 2024 (pdf, 330.7 kB)

April 2022 (pdf, 116.7 kB)

Desember 2020 (pdf, 119.2 kB)

Juni 2020 (pdf, 118.3 kB)

November 2018 (pdf, 116.7 kB)

Erstatningsnemnd III - kompensasjon for tapt fangsttid, forurensing og avfall som ikke stammer fra petroleumsindustrien

Felles klagenemnd

November 2023 (pdf, 125.6 kB)

November 2021 (pdf, 3.4 MB)

Desember 2020 (pdf, 63.9 kB)

April 2019 (pdf, 67.2 kB)