Utvidelse av området på Hopendjupet, innenfor fiskevernsonen ved Svalbard, som er stengt for fiske etter reke med trål

Fiskeridirektøren utvider med øyeblikkelig virkning området på Hopendjupet, innenfor fiskevernsonen rundt Svalbard, som er stengt for fiske etter reke med trål.

Etter dette er det forbudt å fiske etter reke med trål i et område på Hopendjupet, innenfor fiskevernsonen rundt Svalbard, avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

1. Nord 76 grader 13,0 minutter. Øst 030 grader 35,0 minutter

2. Nord 76 grader 38,0 minutter. Øst 030 grader 35,0 minutter

3. Nord 76 grader 38,0 minutter. Øst 031 grader 40,0 minutter

4. Nord 76 grader 12,0 minutter. Øst 032 grader 30,0 minutter

herfra videre til posisjon 1.

Henvendelser: Hilde M. Jensen 908 12 044

Oppdatert: 06.02.2023