Stenging av et område ved Storegrunnen i Finnmark for fiske etter sei med not

Fiskeridirektøren stenger med øyeblikkelig virkning et område ved Storegrunnen i Finnmark for fiske etter sei med not.

Etter dette er det forbudt å fiske etter sei med not i et område ved Storegrunnen i Finnmark avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

  1. Nord 71 grader 08,9 minutter Øst 24 grader 33,8 minutter
  2. Nord 71 grader 07,9 minutter Øst 24 grader 38,0 minutter
  3. Nord 71 grader 07,0 minutter Øst 24 grader 33,0 minutter

herfra videre langs land tilbake til posisjon 1.

Henvendelser: Hilde M. Jensen 908 12 044

Oppdatert: 26.08.2020