Stenging av et område ved Knivskjelbukta i Finnmark for fiske etter sei med not

Fiskeridirektøren stenger med øyeblikkelig virkning et område ved Knivskjelbukta i Finnmark for fiske etter sei med not.

Etter dette er det forbudt å fiske etter sei med not i et område i Knivskjelbukta i Finnmark avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

  1. Nord 71 grader 10,3 minutter Øst 25 grader 40,5 minutter
  2. Nord 71 grader 11,3 minutter Øst 25 grader 40,5 minutter
  3. Nord 71 grader 11,3 minutter Øst 25 grader 47,0 minutter
  4. Nord 71 grader 10,3 minutter Øst 25 grader 47,0 minutter

herfra videre langs land til posisjon 1.

Henvendelser: Hilde M. Jensen 908 12 044

Oppdatert: 25.08.2020