Stenging av et område ved Helgøy i Troms for fiske etter sei med not

Fiskeridirektøren stenger med øyeblikkelig virkning et område ved Helgøy i Troms for fiske etter sei med not.

Etter dette er det forbudt å fiske etter sei med not i et område ved Helgøy i Troms avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

  1. Nord 70 grader 08,0 minutter Øst 19 grader 30,5 minutter
  2. Nord 70 grader 08,0 minutter Øst 19 grader 37,0 minutter
  3. Nord 70 grader 06,0 minutter Øst 19 grader 37,0 minutter
  4. Nord 70 grader 06,0 minutter Øst 19 grader 34,3 minutter,

herfra videre langs land til posisjon 1.

Henvendelser: Hilde M. Jensen 908 12 044

Oppdatert: 15.08.2022